< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Webinar: «Resultatledelse i kaossonen» 16. januar 2020

Mange ledere opplever høy grad av uforutsigbarhet, med høyt tempo og tettpakket agenda, der en må forholde seg til «alt og alle»! Dette oppleves av mange som svært utfordrende. I dette webinaret snakker vi mer om hvordan Resultatledelse er et effektivt virkemiddel for å mestre uforutsigbarhet og drive endringsarbeid i kaossonen.

Endring, utvikling og læring skjer i spenningsfeltet mellom orden og kaos. Da må vi involvere interne krefter i endringer på en naturlig måte; få med oss alle! Ansvar, samhandling og frihet blir helt avgjørende. Det skaper gjennomføringskraft!