Ledelse - en lite forstått disiplin?

Ledelse innebærer å hjelpe ledere og medarbeidere med å disponere ressurser for å oppnå ønskede resultater. Det er mange slags ressurser…

Fusjoner som lykkes

Etablering av en tydelig prosjektledelse En fusjon mellom to eller flere organisasjonsenheter er vanligvis forankret i en selskapsledelse som…

Organisasjonsutvikling i kaossonen

Organisasjonsutvikling og menneskelige faktorer Organisasjonsutvikling ble tidligere sett på som en disiplin forankret i strategi, struktur…

Kaossonen - et mysterium for ledere?

Den gåtefulle kaossonen Ledelse handler først og fremst om mennesker og resultater. Vi trenger ledere for å engasjere og inspirere mennesker…

Fra ord til handling - innføring av Resultatledelse!

Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultat-oppnåelse som er i samsvar med foretakets (eiernes)…

Hemmeligheten bak resultatsikring

Noen ledere oppnår dramatisk bedre resultater enn andre. Under forhold der mange har store problemer med å holde hodet over vannet, produserer…

Ledelsesutfordringer i sykehuset

Utvikling av ledelse og gjennomføring av omstillingstiltak i et sykehus som har så mange høyt spesialiserte kunnskapsmiljøer, byr på en…

Resultatsikring i statlig forvaltning

Siden 1980-tallet har mål- og resultatstyring vært det overordnede styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten.1 Hensikten med mål-…

Ledelsesutfordringer i forvaltningen

Ledere i det offentlige forvaltningsbyråkratiet lever i et spenningsfelt mellom to forskjellige utfordringer: På den ene siden skal de bidra…

Ledelse og emosjonell intelligens

Veien til den første lederstillingen går for de fleste gjennom en fagkarriere basert på utdannelse og arbeidserfaring der logikk og rasjonalitet…

Selvledelse og selvorganisering

Både i offentlig og privat virksomhet legger ledere opp til omfattende omstillingstiltak. Dessverre blir ofte virkningen av tiltakene ikke…

Dilemmaer i ledelse

Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell…

Når resultatene uteblir!

Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett…

Resultatledelse i kaossonen

Ledere må mestre endring Overgangen fra analog til digital kommunikasjon, utvikling av internett og fremveksten av sosiale medier har for alltid…

Resultatledelse - en innovativ og dynamisk ledelsesform!

Digital teknologiutvikling skaper store ledelsesutfordringer Utviklingen av digital informasjons- og kunnskapsteknologi skjer i et så raskt…

Resultatledelse - lederrollen!

Den raske utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi endrer dagens lederverden og påvirker den tradisjonelle lederrollen. Overgangen…

Resultatsikring - fra strategiske mål og ambisjoner til konkrete resultater!

Ledere både i private og offentlige virksomheter bruker i dag mye tid og energi på å utarbeide strategiske mål og planer, inkludert budsjetter…

Hvordan ta i mot tilbakemeldinger du er uenig i

På mange lederkurs trenes det på å gi gode tilbakemeldinger, langt sjeldnere hvordan man tar dem i mot. Det å få og håndtere en tilbakemelding…