Tanja Juul Rødahl

Tanja Juul Rødahl har erfaring som arbeidsgiver og vært leder på ulike nivåer. Hun har også mange års erfaring som rådgiver, konsulent, kursholder og foreleser, hovedsakelig innenfor temaene arbeidsmiljøutvikling, teamutvikling, kommunikasjon, vanskelige samtaler, konflikt-forebygging/håndtering og HMS

Juul Rødahl sine kjerneområder er endringsarbeid og kulturutvikling i organisasjoner. Hun skreddersyr kurs og utviklingsprosesser for ledere, HR- personell og andre som ønsker å utvikle seg selv og ser nytten av å utvikle arbeidsmiljøet og kulturen de er en del av, for å få til ønskede forbedringer i organisasjonen.

Som prosessleder er hun god til å få grupper til å fungere sammen. Gjennom involvering og medvirkning, skapes det klima for åpenhet og læring.

Juul Rødahl bistår organisasjoner i konflikthåndteringssaker og sykefraværsarbeid. Blant annet gjennomfører hun kartlegginger og gir oppfølging av ledere og arbeidsmiljøet i etterkant.

Juul Rødahl har gjennomført Master of management program i Samspill og ledelse på BI, har utdanning i Omstilling og forhandlinger fra Høyskolen på Lillehammer. Hun har studert sosialpedagogikk med hovedvekt på læring i organisasjoner, er konfliktmegler, sertifisert og praktiserer som coach og løftkonsulent.

«Vi utvikler kundens egen ledelseskompetanse»