Sigurd Lae

Sigurd Lae har ledererfaring fra bank og finans og konsulenterfaring fra en rekke større organisasjonsutviklingsprosjekter i norsk næringsliv.

Som leder og konsulent har han sørget for sterkere involvering av mellomledere og ansvarliggjøring av disse, skapt bedre forståelse for strategi og prioriteringer og bygget sterke bedriftskulturer med god samhandling på tvers av avdelinger og geografi. Han har både bidratt til å skape økonomiske resultater som er godt over budsjett og forventninger, og til vesentlig bedre leveringspresisjon.

Sigurd Lae er lederveileder for mange ledere på ulike nivåer og i ulike bransjer. Som konsulent er han en god relasjonsbygger og en lojal støttespiller med en egen evne til å veilede kunder gjennom å utfordre eksisterende praksis.

Sigurd Lae drives først og fremst av opplevelsen av at kunden lykkes. Han hjelper kunden til å få oversikt i en «kaotisk» hverdag og å se det store bildet. Han er med på å sikre at gode ideer gjennomføres og at reelle resultatforbedringer oppnås. Han bidrar med forretningsforståelse og evne til å oversette teori til praktisk handling.

Kjerneområdene er resultatledelse, strategiutvikling, omstillingsprosesser, organisasjonsendringer og lederveiledning.

Sigurd Lae har en Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet.

«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet’ krever at ledere gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.»