Øystein Glosli

Øystein Glosli er partner i Considium. Som leder i ulike organisasjoner gjennom nærmere 20 år, har han lang erfaring fra ledelse og utvikling av organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Kirkens SOS. Han har jobbet som konsulent siden 2000. Øystein Glosli har jobbet med større og mindre nedbemanningsprosesser og outplacement, leder– og ledelsesutvikling og coaching⁄veiledning både i offentlig og privat sektor.

Øystein Glosli tar i hovedsak oppdrag innenfor følgende produktområder:
  • Omstilling og nedbemanning
  • Outplacement
  • Lederveiledning⁄coaching
  • Lederutvikling
  • Resultatledelse
  • Konflikthåndtering

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»