Karen Johanne Strømstad

Partner

+47) 95 23 65 61

Karen Johanne Strømstad

Karen Johanne Strømstad er partner i Considium. Med bakgrunn både som leder og kommunikasjonsansvarlig i Telenor, Opplysningen 1881 og Norges speiderforbund har hun bred erfaring med endringsprosesser, organisasjonsutvikling og operasjonalisering av visjon, strategi og mål gjennom resultatledelse. Hun har lang erfaring innen verdibasert ledelse og hvordan få frem det beste i den enkelte og teamet. Hun har også erfaring i praktisk og strategisk kommunikasjonsarbeid.

Karen Johanne Strømstad tar i hovedsak oppdrag innenfor følgende produktområder:
  • Organisasjonsutvikling
  • Resultatledelse
  • Endringsprosesser
  • Lederveiledning
  • Prosjektsikring
  • Kommunikasjon
  • Strategiprosesser

«Næringsliv, offentlig forvaltning eller frivillige organisasjoner – ledelse handler om mennesker som skaper resultater sammen»