Outplacement hos Considium Consulting Group er et program for et mest mulig effektivt karriereskift. Det er et  tilbud til ledere og andre i nøkkelstillinger som skal bytte stilling.

Som oppdragsgiver:

 • vil du oppleve at medarbeideren blir tatt hånd om på en profesjonell måte av en rådgiver med lang erfaring og gode resultater.
 • vil du oppleve at medarbeidere som blir igjen ser at arbeidsgiver tar ansvar og viser omsorg for den/de som må gå – noe som reduserer bekymring for egen framtid og som dermed øker eget resultatfokus.

Som deltaker i programmet vil du:

 • bli sett og hørt
 • bli utfordret til å sette fokus på egen framtid og karriere
 • få tilbud om ny, ønsket jobb raskest mulig
 • oppleve personlig utvikling
 • utvise handlingsevne og jobbfokus

Du kommer deg i førersetet – fra brikke til aktør:

 • vi trener deg i å bli tydelig i hva du kan bidra med
 • vi bistår deg med å finne motivasjon og drivkraft til å nå dit du vil
 • vi bistår deg med å jobbe fram en effektiv søknad/CV og en slagkraftig strategi for jobbsøk
 • vi trener deg på intervjuer
 • vi trener deg i å identifisere og arbeide med nettverket ditt

Programmet kan inneholde:

 • målrettet rådgivning/coaching med en profesjonell, resultatorientert samtalepartner
 • debrief av aktuell situasjon og prosess
 • ulike analyseaktiviteter
  • identifisere egen kompetanse
  • identifisere egne verdier, trivselsfaktorer i jobb
  • identifisere sterke sider og det du har lykkes med
  • identifisere det du må endre/utvikle
 • aktiv orientering mot ny jobb
 • identifisere bransje, organisasjon, stillingstype
  • CV, søknad, bruk av nettverk og strategier for  jobbsøk
  • trene og forberede jobbintervju og andre viktige møter
  • outplacement programmet utarbeides i nært samarbeide med deltaker og arbeidsgiver

3 programpakker:

Kort program – 3 måneder

 • programmet innebærer full tilgang til Considiums rådgiver i 3 måneder

Normalprogram – 6 måneder

 • programmet innebærer full tilgang til Considiums rådgiver i 6 måneder
 • videre får deltakeren støtte til å forberede oppstart i ny stilling

Executive program – utvidet

 • programmet innebærer at deltakeren får full tilgang til Considiums rådgiver inntil jobbtilbud er oppnådd
 • videre betyr det at deltakeren får støtte til å forberede oppstart i ny stilling
 • coaching i prøvetiden i ny jobb
 • deltakeren kan også komme tilbake dersom han/hun går ut av ny stilling innen prøvetidens utløp

Ta kontakt med:

Morten Jacobsen – 907 26 740 – morten.jacobsen@considium.no

Øystein Glosli – 959 99 155 – glosli@considium.no

Vivi-Ann Hilde – 959 79 757 – hilde@considium.no