Nina Riibe

Partner

(+47) 97 65 14 60

Nina Riibe

Nina Riibe er partner i Considium. Riibe har lang ledererfaring både som CFO og CEO i norske og skandinavisk forretningsstrukturer både fra børsnoterte og private selskaper.

I tillegg til å ha et sterkt fundament innen bedriftsøkonomisk ledelse, består Riibes kjernestyrker av å definere, iverksette og gjennomføre endringsstrategier samt forankre nye organisatoriske ansvar og engasjement. Hennes anerkjente kommunikasjonsevner; som å lytte og å ’se’ medarbeidere, har gitt stor uttelling i lederroller innen personal, salg og endring. Riibes evner til å løfte frem kollegaer og skape loyale, sammensveiset og motiverte team, har gitt svært gode resultater.

I tillegg er Riibe analytisk, samtidig som hun har en kreativ tilnærming til problemløsning. Hun har skapt radikale positive endringer; strategiske, organisatoriske og finansielle, på meget kort tid. Riibe har også bred erfaring fra M&As og har ledet flere oppkjøpsprosesser. Riibe er en engasjert, energisk og innovativ person.

Nina Riibes produktområder:

  • Implementering av resultatledelse og målstyring
  • Salgsledelse
  • Strategi prosesser og gjennomføring
  • Endringsprosesser; snuoperasjoner, omorganiseringer, kostnadsreduksjoner og prosjektstyring til ledere og ledergrupper
  • Oppkjøp og salg av bedrifter
  • Utvikling av ledere og ledergrupper; etablere lagfølelse og team-arbeid.

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»