Oppføringer av Bente Aspelund

Målrettet feedback når resultatene teller

– Har du noen gang irritert deg grenseløst over noen du jobber med, men samtidig innsett at det irritable også kan ha noe positivt ved seg? spør Lars Graaner. Han lever av å få mennesker i team til å fungere bedre sammen. Han vet at det ligger et stort potensiale i alle team. Særlig i […]

Kaossonen – et mysterium for ledere?

Den gåtefulle kaossonen Ledelse handler først og fremst om mennesker og resultater. Vi trenger ledere for å engasjere og inspirere mennesker til å ta ansvar, sikre verdiskapning i en virksomhet og skape ønskede resultater. Begrepet ledelse er spesielt vanskelig å forstå, fordi ledelsesarbeid (og all menneskelig virksomhet) foregår i komplekse sosiale systemer der det ikke […]

Effekten av mål

– Ledere trenger å forstå effekten av mål, mener Terje Folge, partner i Considium Consulting Group. Han har sett hva som skjer når ledere slutter å lede på aktivitet og samler ledergruppen om felles mål, og stor grad av frihet og forventning om å gjøre det som virker. Terje Folge har tatt ansvar siden han […]

Moderne ledelse handler om å sikre resultater

– Tror vi at resultatsikring og moderne ledelse ikke kan kombineres? spør Wenche Evertsen, leder i Amesto Solutions Norge i en kronikk i Ledernytt. Hun registrerer at moderne ledere i Norge i dag rett og slett har blitt redde for å snakke om resultater. Selv har hun erfart både resultatvekst og en mer samkjørt organisasjon […]

Gratis webinar 3. september 2018 – Hemmeligheten bak Resultatledelse

Ønsker du å forbedre dine resultater? Bli med på gratis webinar der vi snakker om de 7 hemmelighetene bak Resultatledelse. Vi vil snakke om hvordan vi jobber med mål, ansvar, eierskap, prioriteringer og resultater. I mer enn tre tiår har vi utviklet en metode der det sentrale er «fasthet på mål, frihet på aktivitet». Samtidig […]

Nina Riibe er ansatt som ny partner i Considium

­Nina har inngående kjennskap om media- og kommunikasjonsbransjen både som CFO og CEO i Geelmuyden Kiese, i tillegg til at hun har bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper. Considium har høye ambisjoner om vekst, og her har Nina mye erfaring. Hun tilfører ytterligere engasjement, kreativitet og innovasjon og i samspill med oss andre vil […]

Fra ord til handling – innføring av Resultatledelse!

Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultat-oppnåelse som er i samsvar med foretakets (eiernes) overordnede mål og strategiske ambisjoner. I denne sammenheng står utvikling av Resultatledelse som ledelsesfilosofi sentralt. Innføring av Resultatledelse har til hensikt å skape personlig forpliktelse hos alle nøkkelpersoner i organisasjonen – og å […]

Hemmeligheten bak resultatsikring

Noen ledere oppnår dramatisk bedre resultater enn andre. Under forhold der mange har store problemer med å holde hodet over vannet, produserer noen ledere både i privat og offentlig virksomhet gode resultater år etter år. Hvordan får de dette til? Hva er hemmeligheten deres? Siden starten i 1985 har vi i Considium Consulting Group vært spesielt opptatt av […]

Ledelsesutfordringer i sykehuset

Utvikling av ledelse og gjennomføring av omstillingstiltak i et sykehus som har så mange høyt spesialiserte kunnskapsmiljøer, byr på en rekke utfordringer. Her er noen forhold som en foretaksledelse må ta hensyn til om de vil drive vellykket ledelse i et sykehus. Fagrollen og lederollen læres på forskjellige måter I motsetning til den klart definerte […]

Resultatsikring i statlig forvaltning

Siden 1980-tallet har mål- og resultatstyring vært det overordnede styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten.1 Hensikten med mål- og resultatstyring er å øke effektiviteten og få mer ut av ressursene ved at underliggende nivå får frihet til selv å bestemme hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene. Intensjonene er de beste, lederen forutsettes å […]