Oppføringer av Bente Aspelund

Selvledelse og selvorganisering

Både i offentlig og privat virksomhet legger ledere opp til omfattende omstillingstiltak. Dessverre blir ofte virkningen av tiltakene ikke som ønsket. En rekke uforutsette konsekvenser dukker opp: Omstillingskostnader øker dramatisk i forhold til det som er forutsatt, interne og eksterne motkrefter aktiviseres og arbeidsforholdene oppleves som vanskeligere og mer problemfylte enn før. Å drive ledelse med slike konsekvenser blir altfor […]

Dilemmaer i ledelse

Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin¹. Det som særpreger et dilemma er at det ikke kan løses en gang for alle ved å gjøre et konkret ”enten/eller” – valg! I arbeidet med dilemmaer må ledere […]

Når resultatene uteblir!

Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være manglende ledelseskompetanse. Uten å tro at de kan gjøre noe med måten de driver ledelse på, føler ledere og ledergrupper seg maktesløse, mister motet og gir opp for raskt. Med tilstrekkelig kompetanse […]

Resultatledelse i kaossonen

Ledere må mestre endring Overgangen fra analog til digital kommunikasjon, utvikling av internett og fremveksten av sosiale medier har for alltid skapt nye premisser for utøvelse av ledelse. Spesielt vil lederes evne til å mestre endring være en forutsetning for å henge med i den raske utviklingen. Utfordringen er å forstå menneskelig adferd i endringssituasjoner, […]

Resultatledelse – en innovativ og dynamisk ledelsesform!

Digital teknologiutvikling skaper store ledelsesutfordringer Utviklingen av digital informasjons- og kunnskapsteknologi skjer i et så raskt tempo og skaper så mange nye muligheter at det kan være vanskelig for ledere å henge med! Behovet for god ledelse øker f. eks. i takt med en stadig raskere utvikling av strukturer og systemer basert på ny teknologi. Imidlertid er […]

Resultatledelse – lederrollen!

Den raske utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi endrer dagens lederverden og påvirker den tradisjonelle lederrollen. Overgangen fra analog til digital kommunikasjon, utviklingen av Internett og ikke minst fremveksten av sosiale medier har for alltid forandret premissene for lederrollen. En lederrolle i dramatisk endring I den tradisjonelle lederrollen var det lederen som hadde mest kunnskap og […]

Resultatsikring – fra strategiske mål og ambisjoner til konkrete resultater!

Ledere både i private og offentlige virksomheter bruker i dag mye tid og energi på å utarbeide strategiske mål og planer, inkludert budsjetter av forskjellige slag. Hensikten er å planlegge en virksomhet som skal produsere ønskede resultater. Det er derfor et paradoks når ledere i mange av disse virksomhetene etter all planleggingen er dramatisk misfornøyde […]

Hvordan jobbe systematisk for å redusere sykefraværet i organisasjonen

Tanja Juul Rødahl er partner i Considium og er en svært erfaren og dyktig konsulent. Hun har allsidig erfaring som både leder og rådgiver og har mer enn 20 års erfaring med å bistå ledere og partene i arbeidslivet innen HMS-ledelse, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering og organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling. Rødahl har spesialistkompetanse innenfor tre krevende områder: Reduksjon […]

For høyt sykefravær?

Hvordan jobbe systematisk for å redusere sykefraværet i organisasjonen! Hvordan oppnå redusert sykefravær og økt arbeidsmotivasjon. Høyt fravær har alltid en grunn og går sjelden over av seg selv. Det medfører mangelfull levering og produksjon, og hindrer bedriftene i å oppnå ønskede resultater. Sykefravær koster og det er et lederansvar å ta tak før dette […]