Tanja Juul Rødahl

Tanja Juul Rødahl har jobbet som leder, arbeidsgiverrepresentant og hovedtillitsvalgt, og har mange års erfaring innen HMS-ledelse og organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling.

Som rådgiver, coach og prosessleder er hun god til å få grupper til å fungere sammen. Gjennom involvering og medvirkning fra de ansatte, skapes det klima for økt trivsel og motivasjon – med helsefremming og redusert sykefravær som resultat.

Hennes kjerneområde som konsulent er skreddersydde lederutviklingsprosesser for ledere som ønsker å utvikle relasjonelt mot, forebygge konflikter og håndtere utfordringer når de oppstår.

Juul Rødahl jobber med omstillinger og endringer i organisasjoner. Hun gjennomfører kartlegginger og oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet i etterkant, og gir råd og veiledning til lederne. Hun holder kurs, foredrag og gir støtte og rådgivning til ledere.

Juul Rødahl har gjennomført Master of management program i Samspill og ledelse på BI, har utdanning i omstilling og forhandlinger fra høyskolen på Lillehammer. Hun har studert sosialpedagogikk med hovedvekt på læring i organisasjoner, har coaching- og LØFT sertifisering, og opplæring i mekling.

«Vi utvikler kundens egen ledelseskompetanse»