Aktuelt

Styreleders verdibidrag

Med erfaring fra nærmere 30 styreverv, vet Siri Fürst hva hun snakker om når hun oppfordrer styrer til å være mer opptatt av utvikling enn…

Effekten av mål

- Ledere trenger å forstå effekten av mål, mener Terje Folge, partner i Considium Consulting Group. Han har sett hva som skjer når ledere…

For høyt sykefravær?

Hvordan jobbe systematisk for å redusere sykefraværet i organisasjonen! Hvordan oppnå redusert sykefravær og økt arbeidsmotivasjon. Høyt…

Lederskifte i Considium

Arne Martin Nytrøen overtar som administrerende direktør i Considium etter Siri Fürst. Han har vært partner i selskapet siden 2006 og er…